Thông Báo: HentaiVN sẽ nâng cấp server trong tuần tới để khắc phục vấn đề quá tải ở giờ cao điểm.


Bình luận mới