FORUM / Box Truyện
Truyện dịch
Nơi post các truyện được dịch sang tiếng việt và kèm link download.
Box con: Hướng dẫn
3214 bài viết
Bounty
Nơi nhờ các thành viên khác dịch/edit truyện có tính phí.
838 bài viết
Nhờ dịch free
Nơi nhờ vả thành viên khác làm dùm truyện (Free)
828 bài viết
Cấp Quyền Upload
Nơi cấp quyền Upload truyện cho bạn.
Quản lý box: OωO, [Caxana Poison], Coder
1250 bài viết
Hình Ảnh 18+
Nơi post các hình ảnh hentai, 18+
1247 bài viết
Hình Ảnh Thường
Nơi post các hình ảnh không phải hentai.
1641 bài viết
Truyện chữ 18+
Nơi post truyện chữ dành cho người lớn, 18+
291 bài viết
Truyện chữ
Nơi post truyện chữ dành cho mọi lứa tuổi.
826 bài viết

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Thông tin | Discord | Facebook | Up Ảnh