FORUM / Đại Sảnh / Báo cáo / Nhắc nhở - Vi phạm
Nội quy của HentaiVN.net
Đăng bởi: Dark / 17:13 - 30/01/2017
Trả lời: Mononobe no Futo / 12:02 - 10/01/2020 StickyLock
Khóa tài khoản "" và "Destiny" vì gây mất trật tự Forum.
Đăng bởi: Hara Manyura / 23:29 - 27/09/2020
Trả lời: Blood mask / 23:32 - 27/09/2020 Lock
Khoá tài khoản "BinhPham" 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 16:51 - 24/09/2020 Lock
Khoá tài khoản “Gamball" 3 ngày vì lấy ảnh redraw của dịch giả khác để xin quyền upload
Đăng bởi: Katsushika Oui / 10:00 - 20/09/2020 Lock
Khoá tài khoản “Quân” 1 ngày vì tố cáo vớ vẩn, spoil.
Đăng bởi: MeowChan / 12:58 - 29/08/2020 Lock
Khoá tài khoản "Facebooker-chan" 3 ngày vì lấy ảnh redraw của dịch giả khác để xin quyền upload
Đăng bởi: MeowChan / 15:04 - 18/08/2020 Lock
Khóa tài khoản "Hentai_Master " 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 19:40 - 29/07/2020 Lock
Khoá tài khoản Trần Nanh Bạc Silver vì làm trái luật + không tôn trọng các thành viên khác.
Đăng bởi: MeowChan / 19:37 - 23/07/2020 Lock
Khoá tài khoản Taiphan000 vĩnh viễn
Đăng bởi: MeowChan / 19:16 - 23/07/2020 Lock
Khóa tài khoản "kavalar" và "thienvu0900" 3 ngày vì lấy ảnh redraw của dịch giả khác để xin quyền upload
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 07:33 - 22/07/2020 Lock
Khóa Tài Khoản "The Ultimate Hentai" 7 Ngày Vì Tội Spam Bình Luận và Thách Thức BQT
Đăng bởi: Samsara Phan / 13:32 - 31/05/2019
Trả lời: The Ultimate Hentai / 20:41 - 29/06/2020 Lock
Khóa tài khoản "kikori" 7 ngày vì lấy truyện của dịch giả khác để xin quyền upload
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 06:57 - 29/06/2020 Lock
Khóa tài khoản "kekhongten20004 " 30 ngày vì spam
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 17:43 - 14/06/2020 Lock
Khóa tài khoản "kekhongten2004 " 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 17:49 - 12/06/2020 Lock
Khóa tài khoản "GôSu xứ Đông Lào" 7 ngày vì liên tục bình luận vô nghĩa nhiều lần trên cùng một truyện
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 14:34 - 26/05/2020 Lock
Khóa tài khoản "Tôi là H" 3 ngày vì bình luận vô nghĩa nhiều lần trên cùng một truyện
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 14:30 - 26/05/2020 Lock
Khóa tài khoản "nghuytoan18" 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 12:37 - 24/05/2020 Lock
Khóa tài khoản "Nozuko" vĩnh viễn vì lấy truyện của dịch giả khác để xin quyền upload
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 12:04 - 24/04/2020
Trả lời: Trang Sally / 19:19 - 24/04/2020 Lock
Khóa tài khoản "Khanh" 3 ngày vì phớt lờ nội quy.
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 00:40 - 21/04/2020 Lock
Khóa tài khoản "fifamobile" vĩnh viễn vì lấy truyện của dịch giả khác để xin quyền upload
Đăng bởi: Võ Hữu Di / 21:00 - 25/03/2020 Lock

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh