FORUM / Đại Sảnh / Báo cáo / Nhắc nhở - Vi phạm
Nội quy của HentaiVN.net
Đăng bởi: Dark / 17:13 - 30/01/2017
Trả lời: Hakurei Reimu / 12:02 - 10/01/2020 StickyLock
Khóa Tài Khoản "The Ultimate Hentai" 7 Ngày Vì Tội Spam Bình Luận và Thách Thức BQT
Đăng bởi: [Caxana Poison] / 13:32 - 31/05/2019
Trả lời: Hiten999 / 13:17 - 18/01/2020
Khóa tài khoản "Jøker" 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Dymex / 15:48 - 17/01/2020
Trả lời: Blood mask / 15:54 - 17/01/2020 Lock
Khóa tài khoản 宮水 三葉 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Dark / 16:45 - 14/01/2020
Trả lời: ThyNek / 21:46 - 14/01/2020 Lock
Khóa tài khoản tuấn Nasus 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Thông báo / 03:20 - 08/01/2020 Lock
Khóa tài khoản VirutaR155 3 ngày vì phớt lờ nội quy
Đăng bởi: Dark / 14:36 - 06/12/2019 Lock
Khóa tài khoản Happy~fun 3 ngày vì spam
Đăng bởi: Dark / 02:57 - 23/11/2019 Lock
Xử lí vĩnh viễn các thành viên
Đăng bởi: MeowChan / 16:52 - 19/08/2019
Trả lời: Thằng ấu dâm / 17:48 - 21/08/2019 Lock
Khóa tài khoản "thanhtaitb357" 7 ngày vì cố tình spam.
Đăng bởi: MeowChan / 07:03 - 31/07/2019 Lock
Khóa tài khoản "HikiYoshi" 3 ngày vì cố tình phạm luật
Đăng bởi: MeowChan / 17:50 - 29/07/2019 Lock
Khóa tài khoản "hentai vn" 3 ngày vì xúc phạm người khác
Đăng bởi: MeowChan / 18:03 - 24/07/2019 Lock
Khóa tài khoản "Hungdamde" vĩnh viễn vì xúc phạm những thành viên khác.
Đăng bởi: MeowChan / 17:55 - 24/07/2019
Trả lời: Cirno / 17:57 - 24/07/2019 Lock
Khóa tài khoản "phe vai ca l.....on!" 7 ngày vì xúc phạm những thành viên khác.
Đăng bởi: MeowChan / 17:21 - 22/07/2019 Lock
Khóa tài khoản "Bihdbe" 7 ngày vì cmt nội dung không phù hợp.
Đăng bởi: MeowChan / 19:51 - 21/07/2019 Lock
Khóa Tài Khoản "shirayuki" 7 Ngày Vì Tội Spam Topic
Đăng bởi: [Caxana Poison] / 12:26 - 02/06/2019
Trả lời: Colusus / 13:30 - 04/06/2019 Lock
Khóa Tài Khoản "shiratsuyu" 7 Ngày Vì Tội Spam Topic
Đăng bởi: [Caxana Poison] / 13:24 - 02/06/2019
Trả lời: →_→ Fire ←_← / 18:30 - 02/06/2019 Lock
Khóa Tài Khoản "son of hentai" 1 Ngày Vì Tội Spam Bình Luận
Đăng bởi: [Caxana Poison] / 09:48 - 01/06/2019
Trả lời: "Sally face". / 14:26 - 02/06/2019
Khóa Tài Khoản "Kepa" 1 Ngày Vì Tội Spam Bình Luận
Đăng bởi: [Caxana Poison] / 11:22 - 01/06/2019
Trả lời: LusticA / 11:38 - 01/06/2019
Khóa Tài Khoản "Vo hinh" 3 Ngày Vì Tội Spam Bình Luận
Đăng bởi: [Caxana Poison] / 14:48 - 30/05/2019
Trả lời: HTNA / 14:57 - 30/05/2019
Khóa Tài Khoản "kingzero" 1 Ngày Vì Tội Spam Bình Luận
Đăng bởi: [Caxana Poison] / 23:33 - 28/05/2019
Trả lời: thằng iq / 01:46 - 29/05/2019 Lock

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Thông tin | Discord | Facebook | Up Ảnh