FORUM / Đại Sảnh / Danh Hiệu
Báo danh
Nơi bạn báo danh khi đã đạt tiêu chuẩn để được cấp Danh hiệu.
Các Danh Hiệu đặc biệt dựa theo đóng góp của bạn
Đăng bởi: Dark / 05:53 - 14/11/2019 StickyLock
Các Danh Hiệu độc nhất dựa theo thành tựu cao nhất
Đăng bởi: Dark / 05:36 - 14/11/2019 StickyLock
Hệ thống Danh Hiệu đặc biệt tại HentaiVN
Đăng bởi: Miku-chan / 20:23 - 05/02/2017
Trả lời: Elder / 08:54 - 09/11/2019 StickyLock
Danh Hiệu tương ứng với số Like bạn đã đạt được!
Đăng bởi: Dark / 00:12 - 27/03/2017 StickyLock
Trao tặng Danh Hiệu "Lolicon" cho Zei‏‏‎
Đăng bởi: Dark / 19:56 - 14/01/2020
Trả lời: "Sally face". / 13:25 - 18/01/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Kami" cho Hakurei Reimu
Đăng bởi: Dark / 20:30 - 17/01/2020
Trả lời: Hatori Yuya / 13:18 - 18/01/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Cuồng Mizugi" cho Kobato9x
Đăng bởi: Dark / 01:02 - 31/12/2019
Trả lời: Hiten999 / 05:18 - 31/12/2019
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho Shikibara
Đăng bởi: Dark / 18:21 - 24/12/2019
Trả lời: HTNA / 17:21 - 26/12/2019
Trao thưởng Mini Event: Bậc thầy chăm Waifu
Đăng bởi: Dark / 18:47 - 21/12/2019
Trả lời: Blood mask / 18:52 - 22/12/2019
[Event] Trao tặng Danh Hiệu "Chủ Thớt Xuất Sắc Nhất 2019" cho Kobato9x
Đăng bởi: Dark / 16:21 - 17/12/2019
Trả lời: HenLoli / 21:56 - 18/12/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Lolicon" cho [VDG]-Tố Nghiên
Đăng bởi: Dark / 18:52 - 11/12/2019
Trả lời: Hiten999 / 20:18 - 11/12/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Yêu Da Màu" cho [VDG]-Tố Nghiên
Đăng bởi: Dark / 12:12 - 30/11/2019
Trả lời: Katsushika Oui / 16:38 - 30/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Chuyên Gia Viết Hướng Dẫn" cho Irine Rita
Đăng bởi: Thông báo / 02:33 - 19/11/2019
Trả lời: xe bò bất bại / 10:51 - 19/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Bậc Thầy Comic" cho NextAV
Đăng bởi: Dark / 02:28 - 19/11/2019
Trả lời: xe bò bất bại / 10:50 - 19/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Thánh Toxic" cho Ching-Li Hsiao
Đăng bởi: Thông báo / 03:53 - 17/11/2019
Trả lời: Trang Sally / 00:00 - 18/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Cuồng Nô Lệ" cho PvtA5
Đăng bởi: Dark / 03:51 - 17/11/2019
Trả lời: HTNA / 15:43 - 17/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Kimonocon" cho [VDG]-Tố Nghiên
Đăng bởi: Dark / 04:28 - 16/11/2019
Trả lời: [Caxana Poison] / 07:41 - 17/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho Kais๏
Đăng bởi: Dark / 03:53 - 17/11/2019
Trả lời: [Caxana Poison] / 07:36 - 17/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "Tín Đồ Cuồng Vớ" cho PvtA5
Đăng bởi: Dark / 18:26 - 14/11/2019
Trả lời: Blood mask / 22:58 - 14/11/2019
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho Ăn Nhạt
Đăng bởi: Dark / 01:04 - 14/11/2019
Trả lời: Tanaki123 / 22:56 - 14/11/2019

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Thông tin | Discord | Facebook | Up Ảnh