FORUM / Đại Sảnh / Danh Hiệu
Báo danh
Nơi bạn báo danh khi đã đạt tiêu chuẩn để được cấp Danh hiệu.
Các Danh Hiệu đặc biệt dựa theo đóng góp của bạn
Đăng bởi: Dark / 05:53 - 14/11/2019 StickyLock
Các Danh Hiệu độc nhất dựa theo thành tựu cao nhất
Đăng bởi: Dark / 05:36 - 14/11/2019 StickyLock
Hệ thống Danh Hiệu đặc biệt tại HentaiVN
Đăng bởi: Miku-chan / 20:23 - 05/02/2017
Trả lời: Elder / 08:54 - 09/11/2019 StickyLock
Danh Hiệu tương ứng với số Like bạn đã đạt được!
Đăng bởi: Dark / 00:12 - 27/03/2017 StickyLock
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho ˆˆNokyS
Đăng bởi: Dark / 20:29 - 03/07/2020
Trả lời: ...VN...ProT. / 21:48 - 03/07/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Shotacon" cho Gun Bitch
Đăng bởi: Dark / 20:31 - 03/07/2020
Trả lời: Gun Bitch / 21:36 - 03/07/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Người Sáng Tạo Linh Vật" cho Panh
Đăng bởi: Thông báo / 10:54 - 28/05/2020
Trả lời: Hiten999 / 17:22 - 28/05/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Họa Sĩ" cho Panh
Đăng bởi: Thông báo / 10:54 - 28/05/2020
Trả lời: ...VN...ProT. / 15:45 - 28/05/2020
Trao tặng Danh hiệu "Teitoku" cho Shikibara
Đăng bởi: Dark / 10:35 - 28/05/2020
Trả lời: PhươngLingĐangBuồn / 12:06 - 28/05/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Tác Giả" cho Dantalian
Đăng bởi: Thông báo / 20:19 - 02/04/2020
Trả lời: PhươngLingĐangBuồn / 12:01 - 28/05/2020
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho Dạ Xoa
Đăng bởi: Dark / 10:33 - 28/05/2020
Trả lời: PhươngLingĐangBuồn / 11:58 - 28/05/2020
Trao tặng Danh hiệu "Thánh NTR" cho Nhạ Thủy Quyên
Đăng bởi: Dark / 10:38 - 28/05/2020
Trả lời: PhươngLingĐangBuồn / 11:57 - 28/05/2020
Trao tặng Danh hiệu "Thánh Netori" cho Nhạ Thủy Quyên
Đăng bởi: Dark / 10:40 - 28/05/2020
Trả lời: PhươngLingĐangBuồn / 11:57 - 28/05/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Cố Vấn HentaiVN" cho Fiaron
Đăng bởi: Thông báo / 21:19 - 01/05/2020
Trả lời: Fiaron / 22:51 - 01/05/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Cố Vấn HentaiVN" cho Hà Thanh
Đăng bởi: Thông báo / 21:19 - 01/05/2020
Trả lời: NNT_Brczen Five / 22:31 - 01/05/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Cuồng Lỗ Hậu" cho Kurei KEI - Tố Nghiên
Đăng bởi: Dark / 17:06 - 29/04/2020
Trả lời: hoanganh / 23:59 - 29/04/2020
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho username
Đăng bởi: Dark / 17:07 - 29/04/2020
Trả lời: ShimerGamer / 17:26 - 29/04/2020
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho Flandre Scarlet
Đăng bởi: Dark / 21:10 - 13/04/2020
Trả lời: Veliona / 14:43 - 20/04/2020
Trao tặng Danh Hiệu "BBcon" cho Zei‏‏‎
Đăng bởi: Dark / 21:09 - 13/04/2020
Trả lời: Kiriya Aoi / 10:38 - 14/04/2020
Trao tặng Danh Hiệu "Trapcon" cho Shikibara
Đăng bởi: Dark / 23:31 - 02/04/2020
Trả lời: Katsushika Oui / 15:36 - 03/04/2020

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh