FORUM / Box Truyện / Cấp Quyền Upload
Hướng dẫn cách Upload truyện mới tại HentaiVN
Đăng bởi: Dark / 18:51 - 26/01/2017
Trả lời: Vàng troll team / 02:19 - 06/01/2020 Sticky
Nhận quyền Upload nhanh khi bạn có được đề cử từ "Chuyên Gia Cấp Quyền"
Đăng bởi: Dark / 20:34 - 09/11/2019 StickyLock
Bạn muốn học cách Edit truyện?
Đăng bởi: Dark / 10:11 - 29/04/2019 StickyLock
Redraw là gì? Vì sao bạn cần phải biết Redraw?
Đăng bởi: Dark / 09:38 - 29/04/2019 StickyLock
Chính thức ngừng cấp quyền cho các chủ thớt làm thể loại Yaoi
Đăng bởi: Dark / 21:46 - 01/06/2018 StickyLock
Hướng dẫn cách lập topic yêu cầu cấp quyền Upload truyện cho bạn
Đăng bởi: Dark / 03:14 - 02/05/2018 StickyLock
Xin cấp quyền upload truyện!
Đăng bởi: Hiraise / 02:36 - 27/01/2020
Trả lời: Zei‏‏‎ / 05:14 - 27/01/2020
Xin cấp quyền upload truyện
Đăng bởi: Thư kimochi / 15:46 - 26/01/2020
Trả lời: Hiten999 / 19:06 - 26/01/2020
Xin quyền cấp upload
Đăng bởi: yamizx / 10:40 - 24/01/2020
Trả lời: Vàng troll team / 22:04 - 25/01/2020
Xin cấp quyền Upload truyện (lần 3)
Đăng bởi: vinhcuxi / 18:43 - 25/01/2020
Trả lời: LilShieru / 20:21 - 25/01/2020
Xin cấp quyền upload truyện
Đăng bởi: Russbee / 22:29 - 24/01/2020
Trả lời: Zei‏‏‎ / 15:55 - 25/01/2020
Xin quyền upload truyện
Đăng bởi: shikibara / 20:52 - 23/01/2020
Trả lời: Dymex / 12:49 - 25/01/2020
cấp quyền up load truyện
Đăng bởi: Akako Yukki / 03:19 - 25/01/2020
Trả lời: LilShieru / 09:43 - 25/01/2020
Xin Cấp Quyền Upload Truyện :V
Đăng bởi: Sách Giáo Khoa / 08:42 - 20/01/2020
Trả lời: Hà Thanh / 23:53 - 24/01/2020
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: Nguyễn Minh Quang / 16:10 - 24/01/2020
Trả lời: An H&H / 23:16 - 24/01/2020
Xin cấp quyền upload.
Đăng bởi: An H&H / 18:34 - 23/01/2020
Trả lời: An H&H / 15:39 - 24/01/2020
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: dangthinh / 14:31 - 24/01/2020
Trả lời: dangthinh / 15:17 - 24/01/2020
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: Milonoki / 23:12 - 22/01/2020
Trả lời: Arita-chan / 02:53 - 24/01/2020
Xin cấp quyền upload
Đăng bởi: Khá BảnH / 23:11 - 22/01/2020
Trả lời: Khá BảnH / 23:09 - 23/01/2020 Lock
Xin cấp quyền Upload truyện
Đăng bởi: dangthinh / 18:36 - 23/01/2020
Trả lời: shikibara / 21:07 - 23/01/2020 Lock

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Thông tin | Discord | Facebook | Up Ảnh