FORUM / Đại Sảnh / Báo cáo
Nhắc nhở - Vi phạm
Nơi nhắc nhở, hoặc thông báo khóa tài khoản các thành viên vi phạm nội quy.
Topic báo cáo như thế nào là đúng?
Đăng bởi: Dark / 07:51 - 29/04/2019 StickyLock
tiểu sử về iron man
Đăng bởi: "Sally face". / 14:51 - 17/01/2020
Trả lời: Hiten999 / 15:32 - 17/01/2020 Lock
Dymex lạm quyền trash bài viết vô cớ.
Đăng bởi: ThyNek / 21:43 - 14/01/2020
Trả lời: ThyNek / 22:25 - 14/01/2020 Lock
https://hentaivn.net/user-209949
Đăng bởi: Yasuo / 18:24 - 13/01/2020
Trả lời: Dymex / 23:17 - 13/01/2020 Lock
Spam + quảng cáo
Đăng bởi: Blood mask / 13:12 - 09/01/2020
Trả lời: Dymex / 17:43 - 09/01/2020 Lock
Thành viên lan truyền văn hoá phẩm ấu dâm.
Đăng bởi: / 00:12 - 09/01/2020
Trả lời: xxxNGỌCxxx / 11:30 - 09/01/2020 Lock
Không biết có tính là vi phạm không nữa.
Đăng bởi: Hà Thanh / 02:46 - 08/01/2020
Trả lời: Tanaki123 / 02:49 - 08/01/2020 Lock
Rượu mừng ko uống lại nốc rượu phạt.
Đăng bởi: Tanaki123 / 02:36 - 08/01/2020
Trả lời: / 02:46 - 08/01/2020 Lock
PHP là gì?
Đăng bởi: / 02:40 - 08/01/2020
Trả lời: Tanaki123 / 02:45 - 08/01/2020 Lock
Tiêu điểm tướng: Taric - Hiệp sĩ pha lê
Đăng bởi: HenLoli / 23:38 - 06/01/2020 Lock
Tiểu sử nhà văn Nguyễn Thành Long
Đăng bởi: Hakurei Reimu / 13:38 - 06/01/2020
Trả lời: Dark / 17:33 - 06/01/2020 Lock
Báo cáo thanh niên up truyện artist
Đăng bởi: Arita-chan / 00:36 - 03/01/2020
Trả lời: Blood mask / 16:18 - 05/01/2020 Lock
Spam comment
Đăng bởi: Remmu / 11:49 - 05/01/2020
Trả lời: Hiten999 / 15:30 - 05/01/2020 Lock
Nguyễn Công Hoan (Nhà văn)
Đăng bởi: Hakurei Reimu / 20:18 - 04/01/2020
Trả lời: Russbee / 21:36 - 04/01/2020
Hồ Chí Minh
Đăng bởi: Vàng troll team / 00:14 - 04/01/2020
Trả lời: Blood mask / 05:51 - 04/01/2020
Hồ Chí Minh 2
Đăng bởi: Vàng troll team / 00:30 - 04/01/2020
Trả lời: Vàng troll team / 01:37 - 04/01/2020
Xin 100¥ từ dark đẹp trai
Đăng bởi: Zei‏‏‎ / 23:06 - 03/01/2020
Trả lời: Likeanddislike / 01:08 - 04/01/2020
Di tích hoàng thành Hà Nội
Đăng bởi: Guende / 18:51 - 03/01/2020
Trả lời: Dymex / 22:19 - 03/01/2020 Lock
Nhà văn Nguyễn Tuân
Đăng bởi: Izayoi Sakuya / 17:23 - 30/12/2019
Trả lời: Blood mask / 20:40 - 30/12/2019 Lock
Loli loz nhỏ
Đăng bởi: / 19:41 - 30/12/2019
Trả lời: Blood mask / 20:18 - 30/12/2019 Lock

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Thông tin | Discord | Facebook | Up Ảnh