FORUM / Đại Sảnh / Báo cáo
Nhắc nhở - Vi phạm
Nơi nhắc nhở, hoặc thông báo khóa tài khoản các thành viên vi phạm nội quy.
Topic báo cáo như thế nào là đúng?
Đăng bởi: Dark / 07:51 - 29/04/2019 StickyLock
Spam nhảm nhỉ, ngôn ngữ gây thù địch.
Đăng bởi: Arita-chan / 22:05 - 28/09/2020
Trả lời: Katsushika Oui / 22:46 - 28/09/2020 Lock
Spam bình luận
Đăng bởi: ឵឵឵ / 21:49 - 27/09/2020
Trả lời: phnaa / 22:57 - 27/09/2020 Lock
Nhục mạ thành viên
Đăng bởi: Destiny / 21:54 - 27/09/2020
Trả lời: Song tử / 22:35 - 27/09/2020 Lock
Ăn cắp ảnh truyện để đi xin quyền
Đăng bởi: LiloKo / 09:36 - 27/09/2020
Trả lời: PAIZURI / 20:22 - 27/09/2020
Gửi thanh niên tối cổ
Đăng bởi: Tắc Uýt / 16:12 - 27/09/2020
Trả lời: Katsushika Oui / 16:45 - 27/09/2020 Lock
Comment linh tinh
Đăng bởi: GôSu xứ Đông Lào / 11:42 - 25/09/2020
Trả lời: Katsushika Oui / 01:38 - 26/09/2020 Lock
Xúc phạm dịch giả
Đăng bởi: Yakumo Yukari / 06:37 - 25/09/2020
Trả lời: Katsushika Oui / 08:52 - 25/09/2020 Lock
Phá đò không?
Đăng bởi: ༦Shikibara / 19:34 - 23/09/2020
Trả lời: Võ Hữu Di / 20:14 - 23/09/2020 Lock
Lỗi hiển thị trên PC
Đăng bởi: Kobato9x / 01:39 - 22/09/2020
Trả lời: I dont feel so good / 21:30 - 22/09/2020
SURE KÈO ĂN CẮP ẢNH REDRAW
Đăng bởi: LiloKo / 01:17 - 20/09/2020
Trả lời: Katsushika Oui / 09:55 - 20/09/2020 Lock
Ăn cắp ảnh redraw
Đăng bởi: Móhi / 07:46 - 22/08/2020
Trả lời: Katsushika Oui / 21:32 - 18/09/2020 Lock
Ăn cắp ảnh redraw, rồi chỉnh sửa qua loa để qua mắt chuyên gia
Đăng bởi: Móhi / 08:19 - 22/08/2020
Trả lời: Móhi / 21:30 - 18/09/2020 Lock
Chào bạn cũ moa moa
Đăng bởi: Địt Mẹ YuuSanpei / 12:54 - 17/09/2020
Trả lời: Dark / 14:25 - 17/09/2020 Lock
Moderator đầu buồi rẻ rách
Đăng bởi: ឵឵឵ / 18:20 - 15/09/2020
Trả lời: Dark / 21:10 - 16/09/2020 Lock
bố láo sờ pam
Đăng bởi: C04L / 11:39 - 15/09/2020
Trả lời: Võ Hữu Di / 12:16 - 15/09/2020 Lock
Vi phạm luật ảnh bìa
Đăng bởi: Địt Mẹ YuuSanpei / 20:16 - 12/07/2020
Trả lời: C04L / 18:57 - 11/09/2020 Lock
Mod lạm quyền và cư xử mất dạy.
Đăng bởi: Newborn Otaku / 15:40 - 07/09/2020
Trả lời: Võ Hữu Di / 19:59 - 08/09/2020 Lock
Địt mẹ anhay2K0 và những thằng đã và đang có ý định!
Đăng bởi: ❀ Tuệ An ❀ / 19:13 - 31/08/2020
Trả lời: Today Im Sad / 07:18 - 01/09/2020 Lock
Xem miễn phí
Đăng bởi: ༦Shikibara / 23:08 - 29/08/2020
Trả lời: Võ Hữu Di / 11:51 - 30/08/2020 Lock

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh