FORUM / Box Truyện / Truyện dịch
Hướng dẫn
Nơi chia sẻ các hướng dẫn và thủ thuật và tool dịch truyện.
Báo truyện bị die ảnh tại đây
Đăng bởi: Dark / 10:53 - 28/09/2018
Trả lời: SkyGamer / 20:23 - 22/05/2019 Sticky
Topic báo danh truyện các bạn sắp làm
Đăng bởi: Dark / 21:57 - 21/07/2018
Trả lời: FBHJKDJBAUIFBIU / 18:54 - 21/05/2019 Sticky
Thể loại Scat chính thức bị cấm!
Đăng bởi: Dark / 07:24 - 14/03/2019
Trả lời: Dark / 06:06 - 15/03/2019 StickyLock
Nội quy mới về Re-up truyện ra lại trang chủ
Đăng bởi: Dark / 17:32 - 25/02/2017
Trả lời: Miku-chan / 10:01 - 21/07/2018 StickyLock
Nội quy chỉnh sửa truyện (Editor)
Đăng bởi: Dark / 00:01 - 25/06/2018 StickyLock
Nội quy dịch thuật cho đúng với bản gốc
Đăng bởi: Dark / 23:21 - 24/06/2018 StickyLock
Nội quy ảnh bìa truyện
Đăng bởi: Dark / 22:46 - 24/06/2018 StickyLock
Nhận thưởng 500¥ và 20 Like khi in ấn "HentaiVN.net" vào truyện!
Đăng bởi: Dark / 01:44 - 06/02/2017
Trả lời: whether kizz / 22:15 - 06/06/2018 StickyLock
Cách tạo topic tại box Bounty (Nhờ dịch có trả phí)
Đăng bởi: Dark / 12:48 - 21/04/2018 StickyLock
Chú ý dẫn link topic download của bạn đến trang truyện
Đăng bởi: Dark / 00:55 - 08/04/2018 StickyLock
[vote] Nội quy mới về cấm "Câu Like" và Quy định về Spoil
Đăng bởi: Dark / 20:12 - 11/08/2017
Trả lời: Like / 11:37 - 12/08/2017 StickyLock
Các tiêu chuẩn để Truyện của bạn được set lên tiêu điểm
Đăng bởi: Dark / 18:14 - 25/02/2017 StickyLock
Multiverse Hypno Harem
Đăng bởi: anhdixedap / 06:09 - 23/05/2019
Captain Barracuda and the Tear of the Mermaid - Oneshot
Đăng bởi: anhdixedap / 06:06 - 23/05/2019
Starlust- Easter Eggs - Oneshot
Đăng bởi: anhdixedap / 06:02 - 23/05/2019
Secret Selfie
Đăng bởi: Độn|Cô|Nương / 14:44 - 22/05/2019
Trả lời: Độn|Cô|Nương / 16:09 - 22/05/2019
I Won't Let Anyone Have My Mom
Đăng bởi: Độn|Cô|Nương / 14:40 - 22/05/2019
Human-lovers Committee
Đăng bởi: HTNA / 15:09 - 15/05/2019
Trả lời: HTNA / 12:43 - 22/05/2019
I Massage My Little Sister Every Night!
Đăng bởi: Druce / 18:58 - 05/02/2019
Trả lời: Druce / 10:42 - 22/05/2019
Aratte Kureru kai? Shinjin-kun
Đăng bởi: HTNA / 18:24 - 21/05/2019

• Copyright © 2016 • HentaiVN.net - All Rights Reserved. Hỗ trợ | Nội quy | Hướng dẫn | Thông tin | Admin | Up Ảnh