Mở Cửa Chào Đón Những Bạn Thích Làm Truyện Hentai
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 14:41 - 30/11/2019
Trả lời: Kaiso / 20:02 - 30/11/2019 Sticky
Chiến Thắng Vĩ Đại Trong Lịch Sử!?
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 08:48 - 15/07/2019
Trả lời: Baka / 09:30 - 15/07/2019 Sticky
Nội Quy Nhóm Dịch "Vì Độc Giả"
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 17:19 - 07/05/2019
Trả lời: ༦Hạc / 17:21 - 07/05/2019 Sticky
Shop Đồng Giá VDG
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 17:59 - 11/02/2020
Trả lời: Ping 999 / 18:29 - 11/02/2020
Đóng Cửa, Nghỉ Làm Truyện.
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 20:51 - 04/01/2020
Trả lời: TallNut / 08:29 - 06/01/2020
[vote] Noel năm nay, làm gì đây...
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 19:40 - 12/12/2019
Trả lời: Otaku Hello / 02:48 - 14/12/2019
Test Cái Này Thôi, Đừng Để Ý Làm Gì!
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 13:41 - 03/12/2019
Trả lời: Last_Romeo / 19:35 - 03/12/2019
Test Cái Này Thôi, Đừng Để Ý Làm Gì!
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 09:33 - 03/12/2019
Trả lời: E / 12:36 - 03/12/2019
Test Cái Này Thôi, Đừng để ý làm gì
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 00:59 - 15/11/2019
Trả lời: Hàn Băng Vũ / 01:08 - 15/11/2019
RIN chính là Điền Tố Nghiên
Đăng bởi: Hỗ Trợ Kỹ Thuật - VDG / 18:49 - 20/08/2019
Trả lời: Dark / 00:23 - 14/11/2019 Lock
Chuyển Dữ LiệuTruyện của VDG về Server Riêng
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 08:56 - 20/08/2019
Trả lời: Ăntạp / 03:20 - 21/08/2019
Bao Giờ Ra Chap Mới Vậy Mấy Anh
Đăng bởi: Cậu Tư / 12:23 - 13/08/2019
Trả lời: Ruby-chan / 13:13 - 13/08/2019
Tuyển 2 thành viên chuyên làm Truyện Ngọt
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 12:54 - 08/08/2019
Trả lời: Cirno / 14:42 - 08/08/2019
Tuyển 2 Thành Viên Chuyên Làm Truyện Mặn
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 02:58 - 18/07/2019
Trả lời: Hàn Băng Vũ / 12:54 - 08/08/2019
[vote] Giã Từ Vũ Khí
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 07:49 - 30/07/2019
Trả lời: Happy~fun / 14:04 - 31/07/2019
Đình Công!
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 13:25 - 29/07/2019
Trả lời: Miku-chan / 03:34 - 30/07/2019 Lock
Nhận Dịch Truyện Miễn Phí Theo Ý Trời
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 22:39 - 16/07/2019
Trả lời: Vy33ok / 15:02 - 24/07/2019
Giải Đáp Thắc Mắc - VDG
Đăng bởi: Hỗ Trợ Kỹ Thuật - VDG / 22:31 - 18/07/2019
Trả lời: Cuồng RRâm / 18:18 - 19/07/2019
Nhờ dịch truyện
Đăng bởi: ky_master / 22:10 - 16/07/2019
Trả lời: OωO / 22:31 - 16/07/2019
Tạm Ngưng Dịch Truyện Vài Ngày Để Sửa Chữa Phần Cứng
Đăng bởi: Hàn Băng Vũ / 02:05 - 16/07/2019
Trả lời: Katsushika Oui / 10:24 - 16/07/2019

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh