FORUM / Phòng trưng bày Danh Hiệu
Icon Description
Dâm Đế
Thành viên dâm tà đạt tới mức ngang bằng các vị vua.

Nhận lúc: 09:23 - 23/03/2018
Like Đồng
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 7000 Like.

Nhận lúc: 10:51 - 16/06/2018
Cống Hiến
Danh Hiệu tượng trưng cho những cống hiến tại Cổng truyện!

Nhận lúc: 17:35 - 15/08/2018
Like Bạc
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 15.000 Like.

Nhận lúc: 17:49 - 18/11/2019

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh