FORUM / Phòng trưng bày Danh Hiệu
Icon Description
Quản Trị Discord
Người sáng lập và quản trị Discord của HentaiVN.

Nhận lúc: 04:29 - 21/11/2019
Quản Trị Fanpage
Người sáng lập và quản trị Fanpage Facebook của HentaiVN.

Nhận lúc: 17:56 - 29/01/2020
Dâm Đế
Thành viên dâm tà đạt tới mức ngang bằng các vị vua.

Nhận lúc: 11:48 - 01/10/2020
Bug Hunter
Người tìm và báo cáo lỗi để xây dựng HentaiVN ngày một tốt hơn!

Nhận lúc: 02:08 - 29/02/2020
Like Đồng
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 5000 Like.

Nhận lúc: 10:22 - 01/03/2020
Dâm Đế
Thành viên dâm tà đạt tới mức ngang bằng các vị vua.

Nhận lúc: 11:48 - 01/10/2020
Dâm Đế
Thành viên dâm tà đạt tới mức ngang bằng các vị vua.

Nhận lúc: 11:48 - 01/10/2020

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh