FORUM / Phòng trưng bày Danh Hiệu
Icon Description
Thành Viên Nhóm Dịch Xuất Sắc Nhất 2019
Thành viên của Nhóm Dịch xuất sắc nhất, góp phần xây dựng nhóm Heaven Of The Fuck được cộng đồng yêu thích nhất năm 2019!

Nhận lúc: 21:36 - 26/12/2019
Series Xuất Sắc Nhất 2019
Người sở hữu truyện Series có nội dung hay và lôi cuốn qua tường chương, được bình chọn hay nhất năm 2019!

Nhận lúc: 21:23 - 16/02/2020
Like Đồng
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 7000 Like.

Nhận lúc: 16:01 - 17/02/2020
Cuồng Dâm
Bắt đầu bộc lộ bản chất dâm tà của mình.

Nhận lúc: 06:04 - 25/04/2020
Cố Vấn HentaiVN
Một cố vấn tin cậy của BQT, luôn đưa ra những góp ý và giải pháp tốt nhất để xây dựng HentaiVN.

Nhận lúc: 21:27 - 01/05/2020

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh