FORUM / Phòng trưng bày Danh Hiệu
Icon Description
Like Đồng
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 5000 Like.

Nhận lúc: 05:33 - 19/08/2018
BBcon
Cuồng vếu to và có đóng góp nhiều truyện về thể loại BigBoobs.

Nhận lúc: 16:46 - 22/08/2018
Phẫn Nộ
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được nhiều Phẫn nộ.

Nhận lúc: 16:37 - 25/08/2018
Like Bạc
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 10.000 Like.

Nhận lúc: 05:30 - 04/09/2018
Cuồng Ass
Cuồng mông to và có đóng góp nhiều truyện về thể loại Big Ass.

Nhận lúc: 17:16 - 13/09/2018
Like Vàng
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 30.000 Like.

Nhận lúc: 06:51 - 27/09/2018
Thánh Phẫn Nộ
Danh Hiệu nhận biết người nhận được rất rất rất nhiều Phẫn nộ!!!

Nhận lúc: 18:19 - 22/10/2018
Huân Chương HentaiVN
Danh Hiệu tượng trưng cho những đóng góp tích cực tại Cổng truyện!!!

Nhận lúc: 05:52 - 07/11/2018
Like Kim Cương
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 70.000 Like!!!

Nhận lúc: 20:41 - 15/04/2019
Thành Viên Nhóm Dịch Xuất Sắc Nhất 2019
Thành viên của Nhóm Dịch xuất sắc nhất, góp phần xây dựng nhóm Heaven Of The Fuck được cộng đồng yêu thích nhất năm 2019!

Nhận lúc: 21:36 - 26/12/2019

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh