FORUM / Phòng trưng bày Danh Hiệu
Icon Description
Quản Trị Discord
Người sáng lập và quản trị Discord của HentaiVN.

Nhận lúc: 22:03 - 29/03/2017
Chuyên Gia Cấp Quyền
Một chuyên gia tại box Cấp Quyền Upload. Luôn đưa ra những góp ý nhằm hỗ trợ họ đủ tiêu chuẩn nhận quyền.

Nhận lúc: 17:09 - 03/12/2019
Moderator
Thực thi nội quy và quản lý Forum.

Nhận lúc: 23:17 - 08/12/2019

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh