FORUM / Phòng trưng bày Danh Hiệu
Icon Description
Đạp Thiên Đế Cảnh
Đạt tới đẳng cấp trên cả vua chúa, thần thánh.

Nhận lúc: 21:22 - 13/02/2020
Like Đồng
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 5000 Like.

Nhận lúc: 22:33 - 05/08/2018
BBcon
Cuồng vếu to và có đóng góp nhiều truyện về thể loại BigBoobs.

Nhận lúc: 04:53 - 12/08/2018
Like Bạc
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 10.000 Like.

Nhận lúc: 16:57 - 17/09/2018
Phẫn Nộ
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được nhiều Phẫn nộ.

Nhận lúc: 22:01 - 18/01/2019
Cống Hiến
Danh Hiệu tượng trưng cho những cống hiến tại Cổng truyện!

Nhận lúc: 03:32 - 14/03/2019
Thánh Scat
Cuồng Scat và có đóng góp nhiều truyện về thể loại này. Người đạt Danh Hiệu đầu tiên và cũng là cuối cùng!

Nhận lúc: 03:33 - 14/03/2019
Like Vàng
Danh Hiệu tượng trưng cho người đạt được 30.000 Like.

Nhận lúc: 21:22 - 28/03/2019

• Copyright © 2016 • HentaiVN v3 - All Rights Reserved. Nội quy | Hướng dẫn | Discord | Fanpage | Up Ảnh