Gửi bởi H20zzz
Truyện mặn mà có ý nghĩa sâu sắc thì vẫn ăn được chứ
HCl là axit mạnh, đâu có tính mặn đâu
Ôi không, em ngu hóa quá
Quê vcl, lần sau không joke nữa huhu