Thông tin
 • Bác Lệ Thần Xã

  Bác Lệ Thần Xã

  Team mình hiện đang thiếu thành viên. Nghiệp dư hay tay to, miễn có đam mê làm dịch giả là bọn mình nhận hết. Link discord: https://discord.gg/HG4B2sGWfx

  Trưởng nhóm: Urushi
  Facebook: FB.com/FateChan2.0
  Lượt thích: 43.880
  Ngân sách nhóm: 15.630 yên

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Bác Lệ Thần Xã Xếp theo xem nhiều