Thông tin
 • LXERS

  LXERS

  Trực thuộc Lauxanh/ThienDia. Là một trong những nhóm/tập thể/cá nhân dịch truyện hentai lâu đời nhất tại Việt Nam.

  Trưởng nhóm: Admin
  Lượt thích: 376.150
  Ngân sách nhóm: 98.539¥

 • Danh sách thành viên
Danh sách truyện: [Nhóm dịch] LXERS