Thông tin
 • The Ignite Team

  The Ignite Team

  Ở đây không có gì cho các bạn nhìn đâu ~.~

  Trưởng nhóm: LordDark
  Lượt thích: 38.618
  Ngân sách nhóm: 18.441¥

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: [Nhóm dịch] The Ignite Team