Tắt
Click quảng cáo để có kinh phí duy trì web!
Thông tin
  • Tsundere

    Tsundere

    Tính cách, ứng xử ngược lại với cảm xúc.

Danh sách truyện: [Thể loại] Tsundere Xếp theo xem nhiều

Click quảng cáo để có kinh phí duy trì web