Thông tin
  • Bondage

    Bondage

    Là một nhánh của BDSM, mô tả nhân vật bị trói buộc một cách khiêu gợi, hành hạ bạo dâm dạng trói.

Danh sách truyện: Bondage Xếp theo xem nhiều