Thông tin
  • Kuudere

    Kuudere

    Kiểu nhân vật bề ngoài cực kì lạnh lùng để che giấu cảm xúc bên trong. Chỉ mở lòng khi chinh phục được nàng.

Danh sách truyện: [Thể loại] Kuudere Xếp theo xem nhiều