Tắt
Click quảng cáo và chơi để có kinh phí duy trì web
Thông tin
  • Doujinshi

    Doujinshi

    Thể loại truỵện phóng tác, hay do fan vẽ, và không liên quan với truyện gốc. Tác giả vẽ Doujinshi thường dựa trên những nhân vật gốc để viết ra những câu chuyện theo sở thích của mình.

Danh sách truyện: Doujinshi Xếp theo xem nhiều