Thông tin
  • Action

    Action

    Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh.

Danh sách truyện: [Thể loại] Action Xếp theo xem nhiều

Click quảng cáo để có kinh phí duy trì web