Thông tin
  • Harem

    Harem

    Nhiều nhân vật nữ thích một nam chính. Thường là 2 người trở lên (Với điều kiện không phải tình tay ba).

Danh sách truyện: Harem Xếp theo xem nhiều