Thông tin
  • Maids

    Maids

    Trang phục hầu gái là rất phổ biến ở Nhật Bản và thường được mặc trong anime và manga. Các phong cách phổ biến nhất của bộ trang phục giúp Nhật Bản bao gồm một bộ trang phục hầu gái truyền thống của Pháp với một tạp dề.

Danh sách truyện: [Thể loại] Maids Xếp theo xem nhiều