Thông tin
  • Supernatural

    Supernatural

    Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Danh sách truyện: [Thể loại] Supernatural Xếp theo xem nhiều

Click quảng cáo để có kinh phí duy trì web