Xếp hạng thành viên

Thông tin chi tiết

Cấp bậc:

• Khi bình luận, số bài viết của bạn sẽ +1
• Tối đa bình luận được tính mỗi ngày là 10 bình luận tại Cổng truyện. Còn ở Forum là không hạn chế.
• Khi đủ số bài viết nhất định thì cấp bậc của bạn sẽ thay đổi tương ứng danh sách dưới đây:Cấp bậc dùng để làm gì?

1• Cho ngầu :D
2• Mỗi cấp bậc bạn sẽ được một Huy Hiệu tương ứng.

Lượt Thích (Like):

• Bạn có thể nhận được khi làm được một bộ truyện nào đó và up lên cho mọi người cùng xem. Nếu hay mọi người sẽ like và lượt thích của bạn sẽ +1.
• Ngoài ra bạn có thể đăng bài tại Forum. Nếu mọi người nhấn Thank topic của bạn thì bạn sẽ được lượt thích +1.
• Khi bị dislike, bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.

Lượt thích dùng để làm gì?

1• Cho ngầu, đua top và được tiền.
2• Sẽ nhận được Huy hiệu khi số lượt thích cao. Xem tại đây: Click.

Tài sản (Tiền):

• Khi bình luận, tiền của bạn sẽ +1
• Khi cmt của bạn bị xóa, tiền của bạn sẽ -5
• Khi nhận được 1 lượt thích tại truyện, tiền của bạn sẽ +2
• Khi nhận được 1 lượt Thanks tại Forum, tiền của bạn sẽ +3
• Khi up 1 truyện mới cho mọi người xem, tiền của bạn sẽ +20 (Nếu xóa sẽ bị trừ 20)

Tiền dùng để làm gì?

Bạn có thể đi mua sắm tại Cửa hàng.